Aktiivõppe abimaterjal Mustvee Lasteaia õpetajatele

Nimi:Aktiivõppe abimaterjal Mustvee Lasteaia õpetajatele
Kirjeldus:

Juhendamaterjal baseerub Mustvee lasteaias 2012-2013. õ.a. läbiviidud 2-päevasele õueõppe koolitustele. Koolitajateks Helle Kont ja Annelie Ehlvest Tartu Keskkonnahariduse Keskusest.

Õppematerjali autor:Helle Kont, Annelie Ehlvest
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Failid: