Eesti loodus- ja keskkonnahariduskeskused

Nimi:Eesti loodus- ja keskkonnahariduskeskused
Kirjeldus:

Plakat “Eesti loodus- ja keskkonnahariduskeskused

 

Plakat on valminud SA KIK toel
2018

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Failid: