Eestimaa loodusväärtused – Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis

Nimi:Eestimaa loodusväärtused – Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis
Kirjeldus:

Käesolev õppeprogramm tutvustabki teile, head loodushuvilised, neid Eesti kuutkümmet kaitset vajavat elupaigatüüpi. Iga tüübi kohta esitatakse kolm fotot, millest kahel kujutatakse kooslust tervikuna ning ühel iseloomulikku taime- või loomaliiki. Elupaigatüübid on esitatud ökoloogiliste tingimuste poolest sarnaste rühmadena: rannikuelupaigad; mageveekogud; nõmmed, liivikud ja kadastikud; niidud; sood; paljandid ja koopad; metsad. Elupaigatüübid kannavad loodusdirektiivis ja ka selles multimeediaprogrammis numbrilist koodi. Tärniga selle ees tähistatakse eriti väärtuslikku elupaika. Käesolevas voldikus kirjeldatakse ülevaatlikult igat elupaigatüüpi ning juhatatakse, kus Eestis seda leidub.
Õppeprogramm on mõeldud kõigile loodussõpradele, aga eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele.
Õppeprogrammi kestus: 23 minutit ja 50 sekundit.


Fotod, loodushelid ja kujundus: Sven Začek
Teksti lugeja: Fred Jüssi
Teksti toimetaja: Ann Marvet
Fotod: Margus Muts
Õppeprogrammi “Eestimaa loodusväärtused – Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis” valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Failid: