Eestimaised putukad (postrid)

Nimi:Eestimaised putukad (postrid)
Kirjeldus:
Õppematerjal on eestimaistest putukatest postrite kujul.
Projekti viis läbi Lehola Keskkonnahariduskeskus.

Projekt: Putukahotell 2015

Projekti läbiviimist toetas: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppematerjali autor:Lehola Keskkonnahariduskeskus
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Loomad
Putukad
Failid: