Ellujäämine talvises metsas

Nimi:Ellujäämine talvises metsas
Kirjeldus:

Praktikumi eesmärk on anda õpilastele praktilisi teadmisi Eesti metsadest ja metsas hakkama saamisest. Rakendada uurimuslikku õpet ja iseseisvat töötamise oskust. Motiveerida ja suunata õpilasi omandatud teadmisi täiendama ja edasi arendama. Suurendada õpilaste teadlikust üleelamiskunstist.

Õppe-eesmärgid/õpitulemused:
•teab kuidas ja oskab talviseks matkaks riietuda;
•oskab valmistada puuokstest räätsasid ja nendega liikuda;
•teab kuidas ette valmistada lõkkeaset ning kuidas süüdata lõke;
•oskab leida ja keeta vett alternatiivsete vahenditega;
•analüüsib kogutud teoreetilisi teadmisi ja kasutab praktilises töös;
•käitub looduses hea peremehelikult ja metsloomi häirimata.

Praktikumi on valminud Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 2012. aasta projekti “Õppelaager- Mine metsa jälgede järgi – vol2”, mille rahastamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppematerjali autor:Argo Linnamäe
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
4-6 kl II kooliaste
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Taimed
Failid: