Elurikkus meres ja rannikul. Keskkonnaprobleemid. Roheline Kool

Nimi:Elurikkus meres ja rannikul. Keskkonnaprobleemid. Roheline Kool
Kirjeldus:

Mereteemaline õppematerjal

Elurikkus meres ja rannikul. Keskkonnaprobleemid

Õppematerjali autor:Georg Aher, Roheline Kool
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kalad
Veekogud
Failid: