Elurikkuse kaitse põllumajanduses: ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis

Nimi:Elurikkuse kaitse põllumajanduses: ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis
Kirjeldus:

Trükis on valminud Euroopa Liidu programmi INTERREG IVC projekti “Regionaalne poliitika ja infovahetus elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitseks ja väärtustamiseks Euroopas (REVERSE)„ raames.
Trükises jagatakse lugejaga Eesti parimaid praktikaid seoses elurikkuse säilitamisega põllumajanduses, pöörates erilist tähelepanu vanadele sortidele ja tõugudele kui hoidmist ja kaitset vajavale väärtuslikule genofondile. Trükis on välja antud nii eesti kui ka inglise keeles.

Väljaandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.