Evolutsiooni tõendid

Nimi:Evolutsiooni tõendid
Kirjeldus:

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Evolutsiooni tõendid” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Õppematerjale on võimalik kasutada ka üldhariduskoolides või loodushariduskeskustes kohandades praktilisi juhendeid vastavalt olemaolevatele õppevahenditele ja õpikeskkonnale.

Õppematerjalid sisaldavad töötoa infomaterjale, praktiliste tööde läbiviimise juhendeid ning töölehti.

Töötoa infomaterjalid võimaldavad õpilastega arutada, millest ja kuidas sai elu Maal alguse, mille kohta on otseseid tõendeid vähe. Kui kaugele ajas on võimalik minna elu alguse otsingutel ning miks varajase elu tõendid on väga lünklikud ja/või spekulatiivsed. Käsitletakse peamisi evolutsioonilisi etappe  ning evolutsiooni mõjutanud katastroofilisi keskkonnamuutusi, mis viisid organismide massiliste väljasuremisteni.

Praktiliste tööde juhendid sisaldavad juhendaja ülesandeid tööde läbiviimiseks ja selgitavat taustinfot.

Praktiline tegevus 1 – evolutsiooniliste sündmuste reastamine geoloogilisel ajaskaalal (tööleht) ning  seostamine keskkonnamuutustega.

Praktiline tegevus 2 – fossiilide prepareerimine ja määramine (nimetus, süstemaatiline kuuluvus). Uuritakse peamisi Eestis esinevate looma- ja taimerühmade fossiilide ehitust ja eluviisi (www.fossiilid.info), millises keskkonnas elasid ning millisest evolutsioonietapist pärinevad. Töö tulemusena täidetakse tööleht.

Antud õppematerjali ja kooliprogrammis omandatu põhjal on võimalik testida oma teadmisi E-testiga. (vt. Juhend)

 

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppematerjali autor:TTÜ Särghaua õppekeskus
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Gümnaasium
Teemad:Inimene
Kivimid
Kivistised
Loodus- ja keskkonnakaitse
Failid: