Jäätmete taaskasutamise kaardimäng “Ferda sordib pakendeid”

Nimi:Jäätmete taaskasutamise kaardimäng “Ferda sordib pakendeid”
Kirjeldus:

Mängu juhend

See on keskkonnateemaline kaardimäng, kus võitjaks tuleb see, kes sordib pakendid õigetesse kogumiskonteineritesse. Kaardimängul on 4 pakendijäätme konteinerit kujutavad kaarti ja 46
nummerdatud pakendipilti. 7 pilti nendest on sellised, mis ei sobi ühessegi konteinerisse.
Mängu saab mängida üksinda ja mitmekesi. Mängijad istuvad ümber mängulaua ning mängujärjekord liigub mängijalt mängijale. Mäng algab kaartide segamisega, mille eesmärgiks on tagada
mängijatele kaartide juhuslik jaotus. Mängulauale on asetatud pakendikonteinereid kujutavad kaardid. Mängusolevate kaartide arv peab jagunema mängijate vahel võrdselt. Igale mängijale
jagatakse 5 kaarti ja peale kaardi mahapanemist võetakse laualt uus, nii et käes oleks alati viis kaarti. Pakendipiltidega kaardid on nummerdatud. Igal mängijal on väike lisaleht, kuhu ta märgib oma kaartide numbrid. Mängijad asetavad kordamööda kaarte tema arvates õigete konteinerite juurde. Õiged vastused st numbrid, on toodud pakendikonteinerite pöördel ja mängujuht kontrollib pakendijäätme konteinerite juurde asetatud kaartide õigsust. Mängu võidab see mängija, kellel on kõige rohkem õigeid vastuseid ja ta on öelnud, mida tuleb/saab teha nende jäätmetega, mis ühessegi pakendikonteinerisse ei sobi, juhul, kui talle jääb kätte mõni selline kaart.

Mängu koostas: Merle Kiviselg
Pildid joonistas: Rein Kütt

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Failid: