„Globaliseeruv maailm“ gümnaasiumi valikkursuse õppematerjal

Nimi:„Globaliseeruv maailm“ gümnaasiumi valikkursuse õppematerjal
Kirjeldus:

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm“ kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkonnaga. Raamatuga on kaasas mälupulk ülesannete ning töölehtedega.

 

Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele.

 

Loe lisa: www.maailmakool.ee

 

“Globaliseeruva maailma” õppematerjali põhjal on valminud veebikursus Eliademy keskkonnas. Sinna on koondatud mitmesugused videod, interaktiivsed ülesanded, viktoriinid ja veebilingid. Kursuse leiab siit: https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/50cdfeb650

Õppematerjali autor:MTÜ Mondo
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tehnoloogia ja innovatsioon
Väärtused ja kõlblus
Failid:
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:16.10.2015


Logi sisse