JÄÄTMETEEMALINE RÄNDNÄITUS

Nimi:JÄÄTMETEEMALINE RÄNDNÄITUS
Kirjeldus:

Üldhariduskoolid saavad laenutada Keskkonnaametilt jäätmeteemalist rändnäitust. Jäätmete taaskasutamise teema avamiseks ja selle olulisuse selgitamiseks lastele ja noortele valmis 2012 aastal jäätmete taaskasutamise võimalusi tutvustav rändnäitus koolidele. Näitus tutvustab liigiti kogutud jäätmete teekonda uue materjali või tooteni. (15 roll-up stendi, 10 alust tootenäidistega ning 20 taaskasutusmaterjalist poekotti). Vaadata saab näiteks klaaspudeli ja plekkpurgi toorikuid ning termotöödeldud plastikuhelbeid, graanuleid, fiiberkiude, plastikujäätmetest valmistatud materjali nimega plastrex.

LAENUTAMISE TINGIMUSED

  • Näituse laenutamine on tasuta.
  • Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta varakasutuse lepingu.
  • Näituse laenutaja peab tagama näituse säilimise ja järelvalve näituse kasutamise ajal.
  • Laenutaja korraldab ja tasub näituse edasi-tagasi transpordi eest.
  • Laenutaja peab tagama külastajatele tasuta pääsu näitusele.
  • Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud näituse osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
  • Näituse tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
  • Peale näituse laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside õppevahendi kohta (näituse külastajate arv, kuidas võeti näitus vastu külastajate poolt, ettepanekud näituse täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub mõni minut. Näituse tagasisidelehte saab täita siin.

NÄITUSE LIIKUMISE GRAAFIK

Näituse tellimiseks palume ühendust võtta kontaktisikuga.

Maakond     näituse kättesaamise aadress             kontaktisik             ajavahemik
Järvamaa        Türi kontor, Wiedemanni 13  Türi             Piret Eensoo          01.01. – 31.01.2018
Ida-Virumaa   Iisaku kontor, Aia 10 Iisaku                        Anneli Feršel         01.02. – 12.06.2018
Tartumaa       Tartu kontor, Aleksandri 14 Tartu              Piret Valge             01.09. – 31.10.2018
Jõgevamaa   Jõgeva kontor,  Aia tn 2  Jõgeva                   Elo Raspel              01.11. – 31.12.2018
Läänemaa     Haapsalu kontor, Kiltsi tee 10  Haapsalu   Nele Sõber             01.01. – 31.03.2019

NÄITUSE MATERJALID

Pakendi liigid
Pandimärgiga pakend
Konteinerkogumissüsteem
Pakendikonteinerisse ei sobi:
Papi ja paberi konteinerisse sobivad:
Segapakendi konteinerisse sobivad:
Klaaspakendi konteinerisse sobivad:
Miks just klaas?
Fakte rõivaste tootmisest, kasutamisest ja taaskasutamisest
Tootja vastutus
Plastrex
Räpina Paberivabrik
PET ehk plastpudel
CAN ehk Plekkpurk
OWG ehk ühekordne klaaspudel

Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht I kooliaste, vastustega
Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht II III kooliaste, vastustega

DSC_0032
Näituse koostaja on Merle Kiviselg, Keskkonnaamet.
Näituse valmimisele aitasid kaasa Keskkonnaministeerium, Eesti Pandipakend, Räpina Paberivabrik, Humana Estonia, OÜ Rexest Grupp, Bioneer, O-I Production Estonia AS.
Näituse valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppeprogramm:
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Litsents:lihtlitsents
Keel:Eesti keel
Failid: Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht II III kooliaste
Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht II III kooliaste vastustega
Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht I kooliaste
Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht I kooliaste vastustega
Jäätmenäitus_Tootja vastutus
Jäätmenäitus_segapakendi konteinerisse sobivad
Jäätmenäitus_Räpina paberivabrik
Jäätmenäitus_Plastrex
Jäätmenäitus_PET ehk plastpudel
Jäätmenäitus_Papi ja paberi konteinerisse sobivad
Jäätmenäitus_Pandimärgiga pakendid
Jäätmenäitus_Pakendikonteinerisse ei sobi
Jäätmenäitus_Pakendi_liigid
Jäätmenäitus_OWG ehk yhekordne klaaspudel
Jäätmenäitus_Miks just klaas
Jäätmenäitus_konteinerkogumissüsteem
Jäätmenäitus_Klaaspakendi_konteinerisse_sobivad
Jäätmenäitus_Fakte roivaste tootmisest
Jäätmenäitus_CAN ehk plekkpurk
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:06.12.2016


Logi sisse