Jussi sõber Ghanast

Nimi:Jussi sõber Ghanast
Kirjeldus:

MTÜ Mondo ja Lastekas.ee koostöös valminud multifilm “Jussi sõber Ghanast” tutvustab lastele sõpruskoolide programmi, mis edendab koostööd Eesti ja väljaspool Euroopat asuvate koolide vahel. Koolide koostöö on hea viis õppida teiste kultuuride kohta. Seda näitlikustab Jänku-Jussi ja Ghanas elava Adisa vaheline kirjavahetus, millest multifilm jutustab.

 

Vaata multifilmi “Jussi sõber Ghanast” siit.

 

Loe lisa sõpruskoolide kohta: www.maailmakool.ee

Õppematerjali autor:MTÜ Mondo ja Lastekas.ee
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Väärtused ja kõlblus
Failid:
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:16.10.2015


Logi sisse