Kaardikomplekt “50 Eesti tavalisemat pargipuud ja -põõsast”

Nimi:Kaardikomplekt “50 Eesti tavalisemat pargipuud ja -põõsast”
Kirjeldus:

Kaardikomplekti eesmärgiks on tutvustada meie vanade parkide levinumaid puu- ja põõsaliike. Esindatud on kõik pärismaised ilupuudena kasutatavad puud-põõsad ja valik sagedamini esinevaid võõrliike. Liikide määramiseks olulisemad tunnused – lehed, okkad, õied, viljad, käbid, võra – on tekstis ja piltidel esile toodud. Tingmärkidega on esitatud andmed taime süstemaatilise kuuluvuse, kasvuvormi, õitsemisaja, mõõtmete ja päritolu kohta. Tekstist leiab teavet täpsemate eristamistunnuste, kasutamise ja sarnaste liikide kohta, välja on toodud huvitavaid fakte. Lisaks liigi eestikeelsele nimele on ära märgitud taime nimi ladina, soome, vene, inglise ja saksa keeles ning pärismaistel liikidel ka rahvapärased nimed. Kaarte on võimalik kasutada esimeseks tubaseks tutvumiseks meie uhkete puudega, uurimuslikus õppes, taimemäärajana liikide tundmaõppimisel nii klassiruumis kui looduses – pargis, metsas, puisniidul, aias..

Tekstid koostas: Saima Kaarna
Kujundus ja joonistused: Heliisa Aare
Konsultandid: Toomas Hirse, Ivari Kandima Marica-Maris Paju, Piret Valge

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Taimed
Failid: