Kalad Peipsis ja kalurid Peipsil

Nimi:Kalad Peipsis ja kalurid Peipsil
Kirjeldus:

Peipsi teejuhist “Kalad Peipsis ja kalurid Peipsil”, 16-leheküljelisest brošüürist leiab infot Peipsis elavate kalade ning kalapüügi kohta, sh Peipsi kalamehesõnastiku.

Kirjas on ka 10 kohta, mida soovitame külastada.

Teejuht on välja antud 2011.a. KIK projekti “Kalad Peipsi vetes ja kalurid Peipsi vetel” raames.

Õppematerjali autor:Arne Ader
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Veekogud
Failid: