Kaugseire aktiivõppeprogramm

Nimi:Kaugseire aktiivõppeprogramm
Kirjeldus:

Aktiivõppeprogrammis jagatakse õpilasgrupp jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Õppematerjali autor:Merlin Juur ja Heli Lätt
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Failid: