Keskkonnaalased situatsioonipildid lasteaedadele

Nimi:Keskkonnaalased situatsioonipildid lasteaedadele
Kirjeldus:

Alushariduse programmile “Mina ja keskkond” vastav neljast keskkonnaalasest (energiasääst, jäätmed,  vesi, looduskaitse) situatsioonipildist koosnev  postrite/situatsioonipiltide komplekt. Piltide alusel töötati välja eesti keele õppeprogramm lastele, kelle emakeeleks on vene keel. Postritele lisandub keeleõppemängude kogumik.

Rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja MTÜ Etalon.

Õppematerjali autor:MTÜ Etalon.
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
Teemad:Jäätmed
Loodus- ja keskkonnakaitse
Vesi
Failid: