Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide kogumik

Nimi:Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide kogumik
Kirjeldus:

Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide kogumik
Сборник учебных природоведческих программ по методу языкового погружения

Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide kogumik on koostatud KIK 2011 aasta Keskkonnateadlikkuse projekti nr 141 „Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamise koolitus ning vastavate programmide väljatöötamine“ raames.
Kogumik sisaldab 18 õppeprogrammi põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, mis koosnevad metoodilisest juhendist ja töölehtedest. Programmid koostasid keelekümblusprogrammide koolitusel osalenud Ida-Virumaa õpetajad. Kogumik on kasutamiseks kõigile, kes viivad läbi keskkonna- ja loodusteemalisi keelekümblusprogramme eesti ja vene keeles.

Сборник учебных природоведческих программ по методу языкового погружения составлен Центром экологических инвестиций (KIK) в рамках проекта экологического воспитания № 141 «Обучение составлению учебных природоведческих программ по методу языкового погружения и разработка соответствующих программ» (2011 г.).
Сборник включает в себя 18 учебных программ для учащихся средних школ и гимназий. Программы состоят из методических руководств и рабочих листов. Составителями программ являются учителя из Ида-Вируского уезда, принимавшие участие в обучении программам языкового погружения в сфере экологического воспитания.
Сборник предназначен для всех специалистов, которые занимаются проведением программ языкового погружения в области экологии и природоведения на эстонском и русском  языке.
Projekti teostajad: Keskkonnaamet
MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viru Praostkonna Ontika Koolituskeskus
Projekti toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Toimetamine ja küljendamine: Akriibia OÜ
Joonistused: Helje Eelma
Fotod: Lembit Michelson, Anne-Ly Feršel
Esikaane foto: Aluoja juga, L. Michelson
Tagakaane foto: Kiviõli Tuhamägi, L. Michelson
Tõlked: Aabwell Tõlkebüroo
Trükk: Aktaprint
© Keskkonnaamet 2013

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Failid: