Keskkonnainfo kättesaadavus ja kaasamine keskkonnaotsuste tegemisse

Nimi:Keskkonnainfo kättesaadavus ja kaasamine keskkonnaotsuste tegemisse
Kirjeldus:

Juhise eesmärk on anda ametnikele tuge igapäevases töös keskkonnateabe kogumisel ja avalikustamisel ning keskkonnaga seotud otsuste tegemisel, nagu näiteks planeeringute menetlemine ja keskkonnalubade andmine.

Õppeprogramm:
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Sihtgrupp:Täiskasvanud
Õppematerjali autor:SA Keskkonnaõiguse Keskus
Litsents:lihtlitsents
Keel:Eesti keel
Failid: Juhis_kaasamine keskkonnaotsuste tegemisse
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:30.10.2015


Logi sisse