Keskkonnasäästlik taimekaitse – millist rolli mängivad putukad toidutootmisel?

Nimi:Keskkonnasäästlik taimekaitse – millist rolli mängivad putukad toidutootmisel?
Kirjeldus:

Toidutootmisel on üheks suurimaks saaki limiteerivaks faktoriks erinevate putukate poolt tekitatud kahju. Enamasti kasutatakse kahjurite arvukuse vähendamiseks sünteetilisi taimekaitsevahendeid, mis aga vähendavad saagi majanduslikku tasuvust, võivad kuhjuda keskkonda, jätta jääke lõpp-produktidesse ja hävitavad ära ka kasulikud ja neutraalsed lülijalgsed. Alternatiivseks ja keskkonnasõbralikumaks viisiks on põllumajandustootmises kasutada looduslikke vaenlasi, taimekaitseline tähtsus on eelkõige lülijalgsete hõimkonda kuuluvatel röövtoidulistel, parasitoididel ja entomovektoritena kasutatavatel tolmeldajatel.
Kursuse käigus tutvustatakse õpilastele erinevate röövtoiduliste lülijalgsete ja parasitoidide välist morfoloogiat ja bioloogiat ning entomovektor tehnoloogia olemust, kasurite põllumajanduslikku tähtsust, soodustamise võtteid ja kasutusvõimalusi jätkusuutlikul toidutootmisel. Praktilise osa käigus vaatlevad õpilased binokulaaride abil erinevaid kasulikke putukaid ja õpivad tundma nende morfoloogilist ehitust.

Eesmärgid:

Õpilane teab, millised on kasulike lülijalgsete grupid ja oskab välja tuua nende põllumajanduslikku tähtsust.
Õpilane tunneb enimlevinud kasulikke lülijalgseid ja oskab neid liigitada vastavalt taimekaitselisele tähtsusele.
Õpilane teab, kuidas soodustada kasulike lülijalgsete levikut.

5. Eve Veromann_Keskkonnasaastlik taimekaitse,
5. t66leht_taimekaitse
Õppematerjali autor:Eve Veromann, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Failid: