Keskkonnasõbralik marja- ja puuviljakasvatus

Nimi:Keskkonnasõbralik marja- ja puuviljakasvatus
Kirjeldus:

Marjad ja puuviljad on tervisliku toitumise seisukohalt väga tähtsad. Eestis kasvanud marjad ja puuviljad on just selliste omadustega, mida vajab inimene vastupidamiseks põhjamaises karmis kliimas. Aiandustootjad on toonud Eestisse ka väärtusliku uue marja – mustika – mis oli oluline indiaanlastele ja aitas vastu pidada ka Ameerika uusasukatel. See andis uue võimaluse Eestis võtta kasutusele kaevandamise järel kasutult seisvad turbaalad, mis siiani on olnud meie tööstuse järel üheks oluliseks kasvuhoonegaaside emissioonide allikaks.

Õpilastele tutvustatakse puuviljade ja marjade keskkonnasäästlikke tootmisviise ja antakse ülevaade nii tuntud kui ka uutest kultuuridest ning teadmisi nende tervislikkusest.

Eesmärgid:

Õpilane teab, kuidas toimub marjade ja puuviljade kasvatamine
Õpilane teab, milline on puuviljakultuuride tervislikkus sõltuvalt liigist, kliimast ja tarbimisest.

6. Kadri Karp_Keskkonnas6bralik marja- ja puuviljakasvatus,
6. t66leht_marja- ja puuviljakasvatus
Õppematerjali autor:Kadri Karp, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Failid: