Kivimid ja mineraalid

Nimi:Kivimid ja mineraalid
Kirjeldus:

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Kivimid ja mineraalid” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Programmi käigus tutvutakse erinevate katsete, vaatluste ja tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega. Uuritakse, milliseid tüüpilisi mineraale ja kivimeid Eestis leida võib. Programmi viimases osas saavad kõik osalejad proovida kätt kivisaagimises ja -lihvimises Särghaua kiviõpikojas. Programm sobib täiendamaks II ja III kooliastme loodusainete tunde.

Kestvus: 3 h

Sihtgrupp: põhikooli II ja III kooliaste

Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetus, keemia; teemad kivimid, mineraalid, ained, ainete omadused ja olek, lahused, katsed, mõõtmised.

Osalejate arv: kuni 16 õpilast, võimalik läbi viia kahes paralleelses rühmas (kuni 16+16 õpilast).

Teema läbimisel testi oma teadmisi E-testiga.

 

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppeprogramm:
Teemad:Kivimid
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Õppematerjali autor:TTÜ Särghaua õppekeskus
Litsents:lihtlitsents
Keel:Eesti keel
Failid: Töötuba Mineraalid
Tööleht
Töötuba Kivimid
Kivimiringe mäng
Õppeprogrammid:Kivimid ja mineraalid
Viimati muudetud:13.09.2018


Logi sisse