Konnad teel(t) infotund (2014)!

Nimi:Konnad teel(t) infotund (2014)!
Kirjeldus:

Tegemist on õppematerjaliga, mis tutvustab kahepaiksete olulisust; tegureid, miks nende arvukus pidevalt väheneb; millised kahepaiksete liigid kevaditi Eestis massiliselt rändavad; lühidalt organisatsioonist ELF (Eestimaa Looduse Fond).
Materjale on eelkõige kasutatud konnade kevadise rände eelselt üldhariduskoolides läbi viidud infotundides, mida ELF-i projekti “Konnad teel(t)” raames kasutati 2014. aastal.

Õppematerjali autor:Elin Soomets
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Failid: