Koomiks “Tapjaprügihunnikute pealetung”

Nimi:Koomiks “Tapjaprügihunnikute pealetung”
Kirjeldus:

Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames välja antud koomiks.

Lisainfo: www.ewwr.eu

…………………………………..

Mis siis, kui Maast saab suur prügikast??

Euroopas tekib igal aastal tohutu kogus jäätmeid: ligi kolm miljardit tonni!* Sellega saaks täita rongi, mis on nii pikk, et ulatub viis korda Maalt Kuule.
Kas sa kujutad ette, kui palju see teeb kahe aastaga… kolme aastaga… kümnete aastatega?!
Kõik need jäätmed on Maale kahjulikud, kui me ei suuda neid kontrolli all hoida. Jäätmete vedamisest ja lagunemisest tekkivad heitgaasid saastavad õhku. Ebaseaduslikud prügimäed reostavad pinnast ja kui prügi visatakse loodusesse, rikub see maastikku ning kahjustab looma- ja taimeriiki.
Mis meie jäätmetega peale hakatakse? Need viiakse prügilatesse või põletatakse.**
Mida teha, et piirata prügi massilist pealetungi? Tõhus lahendus on: piirata jäätmete tekkimist, muutes oma käitumist.
Väga lihtne: kõige parem prügi on tekkimata prügi!
Kui sa paned selle endale kõrva taha, on sul lihtne oma jäätmekogust vähendada ja kaasata selle vähendamisse ka pere ja sõbrad.
Ühesõnaga: et jäätmekogust vähendada, ei tohi seda üldse tekitadagi. Prügi sorteerimine on samuti õige asi, aga sellega ei saa prügi kogust vähendada, sest see prügi on juba tekkinud.
Seega tuleb kõigepealt jäätmete tekkimist vältida (see säästab loodusvarasid, vähendab keskkonnamõju…), kuid meil on siiski vaja ka prügilaid ja prügipõletusjaamu.

* Allikas: Eurostat 2010
** 40% tekkivatest jäätmetest ladestatakse prügilatesse, 20% põletatakse, 17% töödeldakse bioloogiliselt (kompostitakse) ja 23% võetakse taaskasutusse. Allikas: Eurostat, märts 2010

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Failid: