Koomiksisari Eesti elurikkusest “Rikas elu”

Nimi:Koomiksisari Eesti elurikkusest “Rikas elu”
Kirjeldus:

Veebiraamat „Rikas elu“, mis koondab endas 52 Eesti elurikkust tutvustavat koomiksit koos täiendavate tekstidega.

 

Õppematerjali autor:Tartu Loodusmaja
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maastikud
Putukad
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Failid: