Kosmosetehnoloogia aktiivõppeprogramm

Nimi:Kosmosetehnoloogia aktiivõppeprogramm
Kirjeldus:

Aktiivõppeprogrammi läbima tulnud õpilased jagatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Õppematerjali autor:Triin Sumberg ja Merlin Juur
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Tehnoloogia ja innovatsioon
Failid: