KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA MÕISTLIKUM?

Nimi:KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA MÕISTLIKUM?
Kirjeldus:

Mida enam kasvab keskkonnateadlikkus, seda targemad ja säästvamad me püüame oma igapäevavalikutes olla. Ent kas kõik meie tegevused on targad ja keskkonnasõbralikud? Kas suudame hoomata meie tegevuse tervikpilti, mis koosneb nii soojuse, transpordi, elektriseadmete, toidu, vee, jäätmete ja heaoluteenuste tarbimisest?

Õppevahend on magnettahvel, millel õpilased saavad anda punkte neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale. Nende elustiili ja käitumise kohta saavad õpilased infot kaartidelt. Õpilased peavad kujundama oma arvamuse ja märkima punktid igale perele – argumenteeritud debati tekitamine ning erinevate arvamuste kogumine ongi üks selle õppevahendi kasutegureid.

Õpilased saavad oma punkte võrrelda mängu koostamisel abiks olnud ekspertide antud punktidega, lisaks leiab õpetaja teema selgituseks lisainfot kaasapandud vihikust.

Mäng on täitnud oma eesmärgi, kui õpilased mõistavad, millised on peamised keskkonda ja ressursse koormavad igapävategevused ning tajuvad detailide kõrval suurt pilti.

AAA_3772-koos kastiga

Õppevahend “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?”.

Foto Jüri Lõun

Õppevahend on tabelis toodud keskustes. Täpsemat infot mängimise või laenutamise kohta saab vastavast keskusest.

KESKUS Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?
   
Keskkonnaamet (Tartu) 2
Keskkonnaamet (Tallinn) 4
Keskkonnaamet (Kärdla) 2
Keskkonnaamet (Türi) 2
Keskkonnaamet (Penijõe) 3
Keskkonnaamet (Räpina) 2
Keskkonnaamet (Pärnu) 2
Keskkonnaamet (Raplamaa) 1
Keskkonnaamet (Viljandi) 2
Keskkonnaamet (Võru) 1
Iisaku Looduskeskus (KeA) 2
Alam-Pedja Looduskeskus (KeA) 1
Endla Looduskeskus (KeA) 2
Lahemaa rahvuspargi keskus (KeA) 3
Viidumäe looduskeskus (KeA) 3
Vilsandi rahvuspargi looduskeskus (KeA) 1
Karula rahvuspargi keskus (KeA) 2
Otepää looduskeskus (KeA) 1
RMK Sagadi Looduskool 1
Eesti Loodusmuuseum 1
Teaduskeskus AHHAA 1
MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing 1
Alatskivi Looduskeskus MTÜ 1
MTÜ Emajõe Lodjaselts 1
Palupõhja Looduskool 1
SA Peipsi Koostöö Keskus 1
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Tartu loodusmaja) 1
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA (Vellavere Looduskool) 1
Jääaja Keskus (SA Saadjärve) 1
Lehola Keskkonnahariduskeskus 2
Muraste Looduskool 1
MTÜ Ökokratt 1
Puhta Vee Teemapark 1
Tallinna Loomaaed 1
AS Tallinna Vesi 1
Palade Loodushariduskeskus 1
Alutaguse Matkaklubi 1
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus 1
Pärnu Keskkonnahariduskeskus 1
Kohila Keskkonnahariduse Keskus 1
Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus 1
Loodusreisid OÜ 1
MTÜ Looduskool 1
SA Rõuge Energiakeskus 1
Viljandi Huvikool 1
MTÜ Lilli looduskeskus 1
KOKKU 65
Õppematerjali autor:Pult OÜ
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Väärtused ja kõlblus
Failid: