Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumusest teadlikkuseni (õpetaja käsiraamat)

Nimi:Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumusest teadlikkuseni (õpetaja käsiraamat)
Kirjeldus:

Õpetaja käsiraamat koosneb neljast peatükist, mis keskenduvad erinevatele teemadele: saasteained toidus; toidu olelusring ja keskkonnamõju; toidu, tervise ja keskkonnaga seotud mõistlike valikute tegemine ning Läänemeri ja toidu tootmine.

Materjal sisaldab juhendeid õpetajale ning töölehti ja rühmatööülesandeid õpilastele.

Õppevahendid põhinevad projekti FOODWEB – Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni” raames koostatud veebirakendustel ja muudel materjalidel, mis on tasuta kättesaadavad veebilehel. Veebileht on kättesaadav eesti, läti, inglise ja soome keeles.

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond ja see viidi ellu Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013 programmi raames.

Õppematerjali autor:Külli Relve
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Failid: