Läänemere varjatud elustik (õppeprogrammi juhend)

Nimi:Läänemere varjatud elustik (õppeprogrammi juhend)
Kirjeldus:

Vett kui elukeskkonda ning Läänemerega seotud liike tutvustav programm 8.-9. klassile (muukeelsetele lastele).

Kahepäevase keskkonnaharidusliku õppeprogrammi väljatöötamist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) projekti nr 6048 „Keelekümbluse metoodikal põhinevad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Ida-Virumaa koolidele“ raames

Õppematerjali autor:Silma Õpikoda
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Failid: