Maailma noored: tehnoloogia

Nimi:Maailma noored: tehnoloogia
Kirjeldus:

Tänapäeval on raske elu ilma mobiiltelefonideta ette kujutada. Mobiiltelefoniomanikke on maailmas rohkem kui neid, kel ligipääs tualetile. Sellisel ülemaailmsel jagatud sidemel on nii häid kui taunimisväärseid mõjusid, ühendades maailma noori, kelle elud on aga äärmiselt erinevad. Tehnoloogia koolitusmaterjal tegeleb paljude ülemaailmsete sõltuvusseoste ja teemadega, mis mobiiltelefonidega kaasnevad. Sinu mobiiltelefon on valmistatud erinevatest materjalidest: kuld Lõuna-Aafrika Vabariigist või Venemaalt, vask Tšiilist, nikkel võib-olla Kanadast, tantaal või koltan Kongo Demokraatlikust Vabariigist (Kongo DV). Materjalis on 2 harjutust sissejuhatuses, milles osalejad saavad avaldada arvamust mobiiltelefonide kasutuse ja vajalikkuse üle ning 5 mängu, mis avavad mobiiltelefonide tootmisega seonduva probleemide ringi.

 

Maailma noored õppematerjal on loodud spetsiaalselt noorsootöös, sh mitteformaalses õppes kasutamiseks. Seda on teretulnud kasutama noorsootöötajad, noortejuhid, koolitajad, õpetajad ning juhendajad, kes soovivad arendada noorte teadlikkust ülemaailmsetest teemadest, seostades igapäevategevusi globaalsete arenguteemadega ning algatades noorteorganisatsioonides maailmahariduslikke tegevusi.

 

Õppematerjali autor:MTÜ Mondo
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tehnoloogia ja innovatsioon
Failid: