Metoodiline käsiraamat bioloogia õpetamiseks gümnaasiumis

Nimi:Metoodiline käsiraamat bioloogia õpetamiseks gümnaasiumis
Kirjeldus:

Käesoleva  metoodilise  käsiraamatu  eesmärgiks  on  abistada  õpetajat bioloogia õpetamisel ja vene keelt emakeelena kõnelevat õpilast õpitava omandamisel.
Iga peatükk koosneb sissejuhatavast osast, õppetekstidest, nende juurde kuuluvatest ülesannetest ja kontrollküsimustest. Ülesannete täpsemaks mõistmiseks on esitatud ka nende lahendused ning vastused.

Käsiraamat on keeleliselt toimetatud, kujundatud ja küljendatud, maht 326 lehekülge.

Töö tellis Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, rahastas EV Haridus- ja Teadusministeerium.

Õppematerjali autor:Signe Abel, Anne Kivinukk, Urmas Lekk, Ilona Lille, Marje Loide, Anneli Lukason, Kristel Mäekask, Dmitri Solntsev, Erkki Tempel, Eve Torv
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Loodusseadused
Loomad
Maavarad
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Vesi
Failid: