Mida teha „leitud“ või abivajava linnuga?

Nimi:Mida teha „leitud“ või abivajava linnuga?
Kirjeldus:

Sageli juhtub, et kohtume linnupoja või täiskasvanud linnuga, kes tundub meile hüljatud, vigastatud või hädas olevat. Enamasti arvatakse, et selline lind vajab abi. Tegelikult vajavad linnud inimese abi harva ja enamasti toome neile oma „abiga“ rohkem kahju kui kasu. Kuidas ära tunda abivajavat lindu ning mida siis teha?

Õppematerjali autor:Riho Kinks
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Failid: