Muld ja pinnakate

Nimi:Muld ja pinnakate
Kirjeldus:

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Muld ja pinnakate” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Õppeprogramm annab võimaluse läbi praktilise tegevuse uurida mulda kui olulist elukeskkonda ning saada teadmisi mulla tekkest ja koostisest. Programmi käigus kirjeldatakse mullaprofiili, mõõdetakse erinevate mullahorisontide keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) ning võetakse proovid. Programmi teises osas uurime mulla koostist mikroskoobiga ning võrdleme seda erinevate pinnakattesetete kui mulla lähtekivimi koostisega. Programm sobib täiendamaks II kui ka III kooliastme loodusainete tunde.

Kestvus: 3 h

Sihtgrupp: põhikooli II ja III kooliastmele

Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetus, teemad muld, soo/turvas, pinnamood, pinnavormid.

Osalejate arv: 16-20 õpilast

Õppeprogrammi läbimisel testi oma teadmisi E-testiga.

 

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppematerjali autor:TTÜ Särghaua õppekeskus
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Maastikud
Muld
Turvas
Failid: