ÕIGLANE KAUBANDUS

Nimi:ÕIGLANE KAUBANDUS
Kirjeldus:

Õiglane kaubandus – kas loomulikult kulgev äri või kaubandusvorm, mille eest peab võitlema? „Põhja” ja „lõuna” vahel toimuvad kaubandussuhted on suureks probleemiks arengumaadele, mis on tekitanud ulatuslikke probleeme kohalikele kogukondadele, nende toimetulekule, sage on inimõiguste eiramine, sotsiaalsete tagatiste puudumine, ulatuslikud keskkonnakahjud ja looduse hävitamine.

Õppevahend esitab õiglase kaubanduse teemat neljas valdkonnas: banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel. Iga teema sissejuhatuseks vastavad õpilased teemaga seotud küsimustele ning avastavad põnevaid fakte. Punktide kogumiseks on õppevahendil abiks „arvelaua” nupud – neid liigutades saab anda õigete vastuste eest võistkondadele punkte. Peale küsimuste-vastuste vooru selgitab õpetaja banaani, kohvi, kakao või puuvilla kasvatamisega seonduvaid peamisi probleeme ning kuidas õiglane kaubandus püüab neid probleeme lahendada. Õpetajal on seejuures abiks õppevahendi teisel küljel paiknevad tekstid.

Kaubandus-1

AAA_3776-esi+kast

Õppevahend “Õiglane kaubandus”. Fotod Jüri Lõun

Õppevahend on tabelis toodud keskustes. Täpsemat infot mängimise või laenutamise kohta saab vastavast keskusest.

KESKUS Õiglane kaubandus
 
Keskkonnaamet (Tartu) 2
Keskkonnaamet (Tallinn) 4
Keskkonnaamet (Kärdla) 2
Keskkonnaamet (Türi) 2
Keskkonnaamet (Penijõe) 3
Keskkonnaamet (Räpina) 2
Keskkonnaamet (Pärnu) 2
Keskkonnaamet (Raplamaa) 1
Keskkonnaamet (Viljandi) 2
Keskkonnaamet (Võru) 1
Iisaku Looduskeskus (KeA) 2
Alam-Pedja Looduskeskus (KeA) 1
Endla Looduskeskus (KeA) 2
Lahemaa rahvuspargi keskus (KeA) 3
Viidumäe looduskeskus (KeA) 3
Vilsandi rahvuspargi looduskeskus (KeA) 1
Karula rahvuspargi keskus (KeA) 2
Otepää looduskeskus (KeA) 1
RMK Sagadi Looduskool 1
Eesti Loodusmuuseum 1
Teaduskeskus AHHAA 1
MTÜ Emajõe Lodjaselts 1
Palupõhja Looduskool 1
SA Peipsi Koostöö Keskus 1
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Tartu loodusmaja) 2
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA (Vellavere Looduskool) 1
Jääaja Keskus (SA Saadjärve) 1
Lehola Keskkonnahariduskeskus 1
Muraste Looduskool 1
Nõmme Loodusmaja 1
MTÜ Ökokratt 1
Puhta Vee Teemapark 1
Tallinna Botaanikaaed 1
Tallinna Loomaaed 1
Palade Loodushariduskeskus 1
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus 1
SA Kalevipoja Koda 1
Pärnu Keskkonnahariduskeskus 1
Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus 1
Loodusreisid OÜ 1
MTÜ Looduskool 1
Pokumaa SA 1
SA Rõuge Energiakeskus 1
Viljandi Huvikool 1
MTÜ Lilli looduskeskus 1
MTÜ Tipu Looduskool 1
KOKKU 65
Õppematerjali autor:Pult OÜ
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Failid: