Õpetajaraamat: Pokude aastaring

Nimi:Õpetajaraamat: Pokude aastaring
Kirjeldus:

Tööraamat on koostatud üldõpetuslikku printsiipi arvestavalt, võimaldades individuaalseid ja ühistegevusi nii rühmatoas kui looduses.
Õppematerjal on jagatud aastaaegu arvestavalt kolme ossa.
1. osa «Sügis» (september–november)
2. osa «Talv» (detsember–veebruar)
3. osa «Kevad/Suvi» (märts–mai)

Õppematerjali autor:Kaie Kubri, Thea Simmerman
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Failid: