Õpimapp “Mets toidab”

Nimi:Õpimapp “Mets toidab”
Kirjeldus:

Lugupeetud bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õpetajad

Mets moodustab olulise osa meie elukeskkonnast. Ta toidab ja kaitseb meid. Pakub elamusi matkajale, söödavat seenelisele-marjulisele ning jahi- ja kalamehele. Kasvatab puitu ehitamise tarbeks ja kütteks. Kosutab
inimese vaimu ja keha. Puhastab õhku ja kujundab kliimat. Eesti metsa rikkalik maastik ning floora-fauna on aare, mille üle tunneme uhkust ja mille käekäigu pärast valutame ka südant.

Metsa kui terviksüsteemi põhjalikuks tutvustamiseks koolides on Eesti Metsatööstuse Liit koostanud õppematerjalide mapi “Mets toidab”.

Loodetavasti leiate käesoleva väljaande artiklite, tabelite ja ülesannete hulgast huvitavat lisaainest nii gümnaasiumi (nt üldmaateaduse kursuse maailmametsade ja metsamajanduse teema), põhikooli (nt 6. klassi
loodusõpetus, 8. klassi loodusvööndite teema, 9. klassi Eesti ja Euroopa metsade ning metsamajanduse teema) kui ka algkooli tundide jaoks.

Mappi aitasid koostada Veiko Belials Luua Metsanduskoolist
ning geograafiaõpetajad Kersti Ojassalu, Ene Saar ja Pilvi Tauer.
Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Metsatööstuse Liit, 2008

Õppematerjali autor:Eesti Metsatööstuse Liit
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Failid: