Pihla piiriraja pajatused

Nimi:Pihla piiriraja pajatused
Kirjeldus:

Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm. Koostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides.

Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda.

Õppematerjali autor:Idee: MTÜ Seto Adõr, Tea Korela. Teostus: Piret Pungas-Kohv (Peipsi Koostöö Keskus)
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Märgalad
Taimed
Turvas
Failid: