Põllumajandusmaastike loodushoid

Nimi:Põllumajandusmaastike loodushoid
Kirjeldus:

Eesti rahvas on läbi ajaloo väärtustanud põllumajandust kui elulaadi, mis on aidanud säilitada ja kaitsta meie ajaloolist ja kultuuriloolist pärandit. Traditsioonilise talukultuuri üheks osaks on liigirikkad pool-looduslikud kooslused, mis on kujunenud ja säilinud just säästliku maakasutuse tulemusel. Põllumehe töö on eelduseks paljude looduslike liikide säilimisele, kes kasutavad põllumajandusmaastikke toitumis- või pesitsuspaigana.

Õppematerjali autor:Maaria Semm, Merit Mikk, Jaanus Elts, Seppo Lohtaja
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Põllumajandus
Failid: