Puisniitude elustik ja kaitseväärtused

Nimi:Puisniitude elustik ja kaitseväärtused
Kirjeldus:

Puisniitude elustik ja kaitseväärtused
Puisniitude kujunemine
Puisniitude majandamine
Puisniitude taastamine
Puisniitude elustik
Puisniitude seisund ja kaitseväärtused

Projekti “Õppematerjalid looduskaitse ja kaitsekorralduslike tegevuste tutvustamiseks”  käigus valmisid õppeotstarbelised teisaldatavad Roll-Up esitlusstendid (15 tk) järgmiste teemakäsitlustega: „Puisniitude elustik ja kaitseväärtused“ , 5 stendi ; “Rannaniitude kaitsekorraldus ja looduskaitse”, 5 stendi; ” Eesti kahepaiksed ja nende kaitse korraldamine”, 5 stendi ning koolidele mõeldud rannaniitude kaitse teemalised töölehed  koos juhendiga õpetajale.

Keskkonnaamet 2011
Väljaajandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Failid: