RÄNDNÄITUS “SOOME LAHE AASTA 2014”

Nimi:RÄNDNÄITUS “SOOME LAHE AASTA 2014”
Kirjeldus:

Üldhariduskoolid, raamatukogud jt asutused saavad laenutada Keskkonnaametilt rändnäitust „Soome lahe aasta 2014“.
Näitusel on eestikeelne ja venekeelne versioon.

Rändnäitus „Soome lahe aasta 2014” on pühendatud rahvusvahelisele Soome lahe aastale. Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu vajadusele teha koostööd Eestit, Soomet ja Venemaad ühendava Soome lahe keskkonnaseisundi uurimiseks ja parandamiseks. Näituse annab teadmisi Soome lahe valgalast, kaasaegsetest mereuurimise meetoditest, keskkonnasõbralikest tarbimisharjumustest. kultuurivahetusest ja kaubandusest, transpordist jne. Näitus sobib vaatamiseks nii väikestele kui suurtele.
Näitus on lihtsalt on kokku pakitav ja transporditav ning koosneb erinevatest eksponaatidest (moodulitest), mida võib laenutada ka osakaupa.
1. Kaks metallkarkassi (84×197 cm), millele saab kinnitada 6 tekstiilist plakatit teemadel: Mis on Soome lahe aasta 2014?, Kaubandus ja kultuurikontaktid, Leia erinevused!, Mere muutused mikroskoobi all, Soome lahe süda, Laevandus ja meretransport Soome lahel.
2. Tekstiilist plakat (100×300 cm) „Üks laht, kolm riiki – miljonid rõõmud ja väljakutsed!“,
3. Tekstiilist reklaamplakat (144 x 150 cm)
4. Eksponaat „Tsitaadid“
5. Loodushäälte CD
6. Eksponaat „Huvitav teadus“, vajab lauapinda (100x 120 cm)
7. Eksponaat „Mida mina saan teha?“, vajab lauapinda (100 x 100 cm)
8. Põrandamäng „Soome lahe elustik“. Juhendi nii eesti- kui venekeelse saate alla laadida siit: EST, RUS
Näituse jaoks on vaja põrandaalust pinda vähemalt 20m2.

Näituse kirjeldus ja paigaldamise juhend

Eestikeelsed TÖÖLEHED, TÖÖLEHE VASTUSED

Venekeelsed TÖÖLEHED , TÖÖLEHE VASTUSED

Sõnade erinevad tähendused
Sõnavõrdlusi

Vaata lisamaterjale näituse kodulehelt http://www.gof2014exhibition.net/et

Näitus on valminud Eesti, Soome ja Venemaa erinevate organisatsioonide ühistööna. Eesti partnerid olid Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus.
Näituse valmimist toetas SA KIK.

LAENUTAMISE TINGIMUSED

• Näituse laenutamine on tasuta.
• Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta vara kasutuse lepingu.
• Näituse laenutaja peab tagama näituse säilimise ja järelvalve näituse kasutamise ajal.
• Laenutaja korraldab ja tasub näituse edasi-tagasi transpordi eest.
• Laenutaja peab tagama külastajatele tasuta pääsu näitusele.
• Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud näituse osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
• Näituse tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.

Tagasiside näitusele

Lisainfo: Reet Kristian, 5590 0650, reet.kristian@keskkonnaamet.ee

NÄITUSE LIIKUMISE GRAAFIK

Näituse tellimiseks palume ühendust võtta kontaktisikuga.

Maakond Näituse kättesaamise aadress Kontaktisik      Ajavahemik
Ida-Virumaa  Aia 10, Iisaku                     Anne-Ly Feršel         08.01.2018 – 31.03.2018
Lääne-Virumaa Kunderi 18, Rakvere    Enri Uusna                  01.04.2018 –  09.09.2018
Harjumaa Viljandi mnt 16, Tallinn        Reet Kristian              10.09.2018 – 31.12.2018
Järvamaa Wiedemanni 13, Türi             Piret Eensoo               01.01.2019 – 31.03.2019
Raplamaa Tallinna mnt 14, Rapla          Maarika Männil        01.04.2019 – 31.08.2019
Läänemaa Kiltsi tee 10, Haapsalu          Kalle Kõllamaa         01.09.2019 – 31.12.2019
Hiiumaa Kõrgessaare mnt 18, Kärdla   Lia Rosenberg          01.01.2020 – 31.03.2020
Saaremaa Tallinna 22, Kuressaare        Mahe Metsalu             01.04.2020 – 31.08.2020
Pärnumaa Roheline 64, Pärnu               Kalle Kõllamaa   01.09.2020 – 31.12.2020
Viljandimaa Paala tee 4, Viljandi          Krista Kingumets        01.01.2021 – 31.03.2021
Valgamaa Kolga tee 28, Otepää              Margit Turb                01.04.2021 – 31.08.2021
Võrumaa     Karja 17a, Võru                     Helen Kivisild
Põlvamaa    Kalevi 1a, Räpina                  Mari Kala

Y52A0006

naitus

 

 

 

 

 

 

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Failid: