Rannakaluri e-õppematerjal

Nimi:Rannakaluri e-õppematerjal
Kirjeldus:

Koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga valmis e-õppematerjal rannakaluritele ja teistele rannakalandusest huvitatuile. Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil. E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel.

rannakalur

Õppematerjali autor:autor - Ott Aid, väljaandja - Kalanduse teabekeskus
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Veekogud
Failid: