RANNANIIDUKOHVER

Nimi:RANNANIIDUKOHVER
Kirjeldus:

Rannaniidukohver on kõikidele loodust vahendavatele ja tutvustavatele organisatsioonidele ja inimestele abistavaks materjaliks, mida saab kasutada nii tubaselt kui välitingimustes.
Sõnnikuelustiku ja karjatamise teemad on loodushariduses keerulised ja vähe käsitletud, sestap loodame, et iga õpetaja, juhendaja või spetsialist leiab Rannaniidukohvrist oma senistele teemadele ja programmidele tuge ja abimaterjali, saab inspiratsiooni uue valdkonna uurimiseks ja tutvustamiseks. Kohvris olevad tarvikud ning multimeedia (lühifilmid ja viktoriinid) aitavad visualiseerida (ranna)niitu ja sealset elustikku ka sel ajal, kui toimub aktiivne koolitöö kuid (ranna)niidud on kõledad ning elustikuvaesed. Kohvreid on toodetud vaid 20, kuid kõik töölehed, lühifilmid, viktoriinid, juhendid on kättesaadavad Keskkonnahariduse kodulehel ning kasutatavad igas Eestimaa koolis, lasteaias ja kodus. Kuigi õppevahendi nimetus on Rannaniidukohver ning elustikunäited on valitud mereranna järgi, on õppevahendi koduloomi, karjatamist ning sõnnikut käsitlev osa sobilik igasuguste karjatatavate niidukoosluste puhul. Kindlasti ei pea õppevahendi kasutamisel järgima sõna – sõnalt metoodikat või juhendeid; see kõik on vaid soovituslik, et anda ideid. Koostajad loodavad, et iga kasutaja leiab (ranna)niidu ja sõnnikuteema käsitlemisel oma originaalse lähenemise, oma parima praktika.

Rannaniidukohvri eesmärk:
a) Ekspositsioonina ja kaasas kantavana (välitingimustes, klassiruumis vm) võimaldab õppematerjal tutvustada Eesti rannaniite ja nende elustiku komponentide olulisust ökosüsteemi toimimisel, sealhulgas inimese tegevuse olulisust ja vajalikkust.
b) Tutvustada sõnnikuga seotud elustikku ja protsesse.
c) Teadvustada karjatamise ja sõnniku tähtsust ökosüsteemide toimimises rannaniidu näitel.
Rannaniidukohvri sihtrühmad:
a) Eelkooliealised
b) Kooliõpilased
c) Täiskasvanud
Pärandkultuuri komponente sisaldavana on võimalus lisaks õppegruppidele ka näiteks peredele pakkuda võimalust mitme põlvkonnaga koos materjalidega tutvuda ja töölehti ning
ülesandeid lahendada ja anda edasi teadmisi. Lühifilme, sõnnikuelustiku näiteid javakstustende saab edukalt kasutada rannaniiduhooldajate ja keskkonnasõbraliku majandamise koolitustel põllumeestele ja Keskkonnaameti ning PRIA spetsialistidele.

LÜHIFILMID

 Fotod kohvri sisust-101Rannaniidukohvri sisu. Foto Märt Kose

Õppevahend on tabelis toodud keskustes. Täpsemat infot kasutamise või laenutamise kohta saab vastavast keskusest.

KESKUS Rannaniidukohver
   
Keskkonnaamet (Tallinn, Harju kontor) 1
Keskkonnaamet (Penijõe) 1
Keskkonnaamet (Pärnu) 2
Keskkonnaamet (Rapla) 1
Iisaku Looduskeskus (KeA) 1
Endla Looduskeskus (KeA) 1
Lahemaa rahvuspargi keskus (KeA) 1
Viidumäe looduskeskus (KeA) 1
Karula rahvuspargi keskus (KeA) 1
Eesti Loodusmuuseum 1
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Tartu loodusmaja) 1
Tartu Ülikool: TÜ Loodusmuuseum 1
Tallinna Botaanikaaed 1
Tallinna Loomaaed 1
Palade Loodushariduskeskus 1
Silma Õpikoda, MTÜ Saunja Loodushariduskeskus 1
Pärnu Keskkonnahariduskeskus 1
Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus 1
Viljandi Huvikool 1
KOKKU 20
Õppeprogramm:
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Taimed
Sihtgrupp:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Õppematerjali autor:Marika Kose, Urmas Tartes, Kadri Tali ja Märt Kose
Litsents:lihtlitsents
Failid: Rannaniidukohver METOODILINE JUHEND
Rannaniidukohver sisu loend
Rannaniidukohvri herbaariumi nimekiri
Rannaniidukohver VIKTORIINIDE vastused
Rannaniidukohver Taimeviktoriin
Rannaniidukohver Loomaviktoriin
Rannaniidukohver Lasteviktoriin
Tööleht 13 Rannaniidu toiduvõrgustik
Tööleht 12 Rannaniidu profiil - väliuurimus rannaniidul
Tööleht 12 joonis rannaniidu profiil
Tööleht 11 Ühenda numbrid ja värvi
Tööleht 10 Värvi koduloomad
Tööleht 9 vastused
Tööleht 9 Süstemaatika, mis see on?
Tööleht 8 vastused
Tööleht 8 Ladinakeelsed nimetused - millest nad räägivad?
Tööleht 7 Rannaniidu toiduvõrgustik - väliuurimus rannaniidul
Tööleht 7 joonis rannaniidu toiduvõrgustik
Tööleht 6 vastused
Tööleht 6 Rannaniidu teemaline ristsõna - inimene ja loodus
Tööleht 5 vastused
Tööleht 5 Rannaniitude teemaline ristsõna - elustik ja olustik
Tööleht 4 vastused
Tööleht 4 Sõnnik loomingus ja keeles. Analüüs kirjanduse ja interneti abil
Tööleht 3 Majandamise viis ja selle mõju rannaniidul
Tööleht 2 Sõnnikuelustiku uurimine rannaniidul
Tööleht 1 vastused
Tööleht 1 Taimede kasutamine rahvameditsiinis ja tarbetaimedena
Rannaniidukohver keskustes
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:13.07.2015


Logi sisse