Satelliidid aktiivõppeprogramm

Nimi:Satelliidid aktiivõppeprogramm
Kirjeldus:

Aktiivõppeprogrammi läbivad õpilased jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Õppematerjali autor:Triin Sumberg ja Heli Lätt
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Tehnoloogia ja innovatsioon
Failid: