Veebipõhine õppematerjal: Seente olulisus

Nimi:Veebipõhine õppematerjal: Seente olulisus
Kirjeldus:

SEENTE OLULISUS

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist. Interaktiivne õpiobjekt aitab paremini õpilasteni viia teadmisi seente kasutatavusest tööstuses, põllumajanduses, meditsiinis ja esile tuua seente olulisust looduse aineringes ja meie igapäevaelus. Õpiobjekt on kasutatav mitmetes kontekstides erinevate bioloogaalaste õppeainete raames ning kohandatav teistele sihtrühmadele. Kaasaegse infotehnoloogia kasutamine võimaldab õppevahendite mitmekesistamist kusjuures saavad tudengid ise valida õppimise aega ja kohta ja arendada iseseisva õppimise oskust. Õpiobjekti eesmärgiks on äratada huvi ja pöörata tähelepanu seentele, kelle toimet looduses ning võimalikke rakendusi väga mitmesugustes elu valdkondades me oleme alles avastamas – 5,1 miljonist oletatavast seeneliigist tuntakse vaid umbes 70 000.
Õpiobjekti kirjeldus: Tegu on interaktiivse õpiobjektiga, mis aitab iseseisvalt omandada teadmisi seente olulisusest nii looduses, põllumajanduses, tööstuses kui ka inimese igapäevases elus. Esitatakse sellekohaste loengute materjale, illustreerides neid internetist kättesaadavate loengute ja muude materjalidega. Enesekontrolliks on koostatud küsimustik, mis aitab tähelepanu pöörata olulistele ja eksamil nõutavatele teadmistele.

Võtmesõnu: seened heterotroofid, saprotroofid, biotroofid, parasiidid, sümbiondid, mükoriisa, endofüüdid, samblikd, mürkseened, söögiseened, „Fungus chirurgorum“, dermatofüütia, majavamm, valge-, pruun- ja pehmemädanik.

Õpiobjekti läbinu: oskab näha ja hinnata seente tähtsust ja olulisust looduses, põllumajanduses, tööstuses, (rahva)meditsiinis ja igapäevaelus.

Õppematerjali autor:Bellis Kullman
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Seened
Failid:
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:28.01.2016


Logi sisse