Seente õppekogumik

Nimi:Seente õppekogumik
Kirjeldus:

Õppekogumikus käsitletakse seeni ja nende eluviisi, õpetatakse tundma seente tunnuseid ja ehitust ning Vello Liivi seenejoonistega illustreeritud lühimäärajas tutvustatakse Eesti levinumaid seeneliike. Seente mitmekesisusega tutvumiseks ning seente uurimiseks on õppekogumikus juhendid ja töölehed. Õppekogumik on illustreeritud seenefotodega.

Õppekogumiku koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning kirjastas Eesti Loodusfoto.

Õppematerjali autor:Külli Kalamees-Pani, Kuulo Kalamees
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Seened
Failid: