Esitlusfail ja töölehed “Sipelgas Ferda vähendab prügi”

Nimi:Esitlusfail ja töölehed “Sipelgas Ferda vähendab prügi”
Kirjeldus:

Esitlusfail ja töölehed

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Failid: