Sisalik Sissi rabaretk Viru rabas

Nimi:Sisalik Sissi rabaretk Viru rabas
Kirjeldus:

Tööleht on mugandatud versioon Back to Nature projekti raames valminud töölehest, et tutvuda raba eripära ja selle tekkelooga.
Töölehes tehakse lähemalt tutvust sisalikega ja mõeldakse selle üle, kuidas sisalik raba tunnetab; pööratakse tähelepanu raba tekkimise võimalustele ja raba taimedele.

Õppematerjali autor:Back to Nature projekt, mugandanud Krista Kingumets
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kooslused
Märgalad
Turvas
Failid: