Sood

Nimi:Sood
Kirjeldus:

sood faktilehtEestis kui ütleme märgalad, mõtleme sood ja rabad. Ramsari konvensioonis on märgalade mõiste palju laiem, haarates ka näiteks liigniisked metsad ja niidud,
rannaniidud, siseveekogud, rannikujärved ja roostikud.

Märgalad ja kliimamuutus

Rikutud soodest paiskub õhku süsihappegaasi, mis põhjustab kliimamuutust

Sood pakuvad meile enam, kui arvata võiks

10 asja mida igaüks teha saab

Õppematerjali autor:Keskkonnaagentuur
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Märgalad
Failid: