TURBAKOHVER

Nimi:TURBAKOHVER
Kirjeldus:

Turbakohver on Keskkonnaameti poolt koolidele laenutatav õppevahendite komplekt, mis on koostatud soode, selle elustiku tutvustamiseks ja loodusnähtuste selgitamiseks sisetingimustes. Komplekti sihtgrupiks on II – III kooliastme õpilased ja selle kasutamine põhineb õpilaste praktilisel osalemisel. Komplekt sisaldab näiteks Eesti soodes kasvavate tavalisemate taimeliikide herbaareksemplare, turbaproove katseklaasides, turba näidiseid mikroskoobis või luubiga vaatamiseks, juhendmaterjale õpetajale, töölehti õpilastele ja nii mõndagi muud. Näidismaterjalid on kogutud Lõuna-Eestist soodest.

 LAENUTAMISE TINGIMUSED

• Õppevahendi laenutamine on tasuta.
• Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta vara kasutuse lepingu.
• Õppevahendi laenutaja peab tagama selle säilimise ja järelvalve kasutamise ajal.
• Laenutaja korraldab ja tasub õppevahendi edasi-tagasi transpordi eest.
• Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
• Õppevahendi tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
• Peale õppevahendi laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside (kasutajate arv, kuidas võeti õppevahend vastu, ettepanekud täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub mõni minut. Tagasisidelehte saab täita siin.

LISAINFO:

maakond kontaktisik turbakohvri kättesaamise aadress
Valgamaa Margit Turb Kolga tee 28, 67305 Otepää
Võrumaa Diana Pungar Karja 17a, 65608 Võru
Põlvamaa Mari Kala Kalevi 1a, 64503 Räpina
Ida-Virumaa Anneli Fersel Iisaku kontor, Aia 10 Iisaku
Jõgevamaa  Elo Raspel  Endla looduskeskus, Tooma küla, Jõgeva vald
Viljandimaa Krista Kingumets  Paala tee 4, Viljandi

Turbakohver sisu Turbakohver

MATERJALID

SISUNIMEKIRI
KASUTUSJUHEND
Tööleht “Ökoloogilised seosed rabas”
Tööleht “Soo areng”
Tööleht “Soode maastikuline liigendus”
Ristsõnad erinevatele vanuseastmetele koos vastuselehtedega
Nutikate küsimuste tööleht algkoolile; vastusteleht
Nutikate küsimuste tööleht põhikoolile; vastusteleht
Nutikate küsimuste tööleht gümnaasiumile; vastusteleht
Skeem “Taimed rabas”
Õppefilm “Soode teke ja areng”, autor Märt Kose. Kestus 13 min 10 sek


Videolõik “Turbapuuri kasutamine”, autor Märt Kose. Kestus 7 min 5 sek


Videolõik “Turbapreparaadi valmistamine õppetunnis”, autor Märt Kose. Kestus 53 sek

Õppeprogramm:
Teemad:Turvas
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Litsents:lihtlitsents
Keel:Eesti keel
Failid: Ristsõnad erinevatele vanuseastmetele koos vastuselehtedega
Tööleht "Soo areng"
Skeem "Taimed rabas"
Tööleht "Soode maastikuline liigendus"
Nutikate küsimuste tööleht algkoolile
Nutikate küsimuste tööleht põhikoolile
Nutikate küsimuste tööleht gümnaasiumile
Tööleht "Ökoloogilised seosed rabas"
vastusteleht
vastusteleht
vastusteleht
SISUNIMEKIRI
KASUTUSJUHEND
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:28.09.2016


Logi sisse