Turvas – taastuv või taastumatu loodusvara

Nimi:Turvas – taastuv või taastumatu loodusvara
Kirjeldus:

Koonga Põhikooli projekti  “Turvas – taastuv või taastumatu loodusvara” teostamise käigus valminud õppematerjalid.

Koonga Põhikool sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust projekti „Turvas – taastuv või taastumatu loodusvara“ läbiviimiseks. Õppekäik selle projekti teostamiseks toimus 5. ja 6. septembril 2013 3.-9. klassi õpilastele. Õppekäigu jooksul tutvuti Endla looduskeskusega, Soomaa Rahvuspargiga (osalesime rabade taastamise projektis, kanuuretk) ja Lavassaare turbatootmisega.

Õppefilm “Turvas”

8.klassi õpilase, Liisa Ahi esitlus “Turvas-üks Koonga tähtsamatest loodusvaradest”

Õppefilmi põhjal koostatud ristsõna.

 

Õppematerjali autor:Hele Nööri
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Märgalad
Taimed
Turvas
Failid: