Õppemapp LOODUSKAITSE EESTIS

Õppemapp “Looduskaitse Eestis” on põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele suunatud õppematerjal, tutvustamaks Eesti looduskaitset minevikus ja tänapäeval (teemadeks liigikaitse, kaitsealad, rahvusvaheline koostöö, looduskaitse ajalugu jne). Lisaks sisaldab õppemapp töölehti, mis aitavad õpitavat omandada ja saadud teadmisi kinnistada.

Õppemapi tiraaž on 2000 eksemplari ning selle sihtgrupiks on üldhariduskoolid ja looduskeskused.

Õppemapi koostasid Arne Ader ja Urmas Tartes.

Väljaandja: Keskkonnaamet.

Koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppemapp saadetakse igasse kooli.

Lisaks on teil võimalik see alla laadida nii Keskkonnaameti kodulehelt

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaamet_Eesti_looduskaitse_2010.pdf

kui käesolevalt kodulehelt õppematerjalide alt

http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1290161035.pdf

 

Kersti Kikkas
Keskkonnaministeeriumi keskkonnahariduse büroo peaspetsialist
kersti.kikkas@envir.ee


Logi sisse